Danışmanlık

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Uzman personellerimiz tarafından firmanızın tüm değerlendirilmeleri yapılıp, aşağıda belirtilen tüm başlıklar için yangın danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

 • Yapıların yangın risk analizinin belirlenmesi
 • Yangın senaryolarının oluşturulması
 • Uygun sistem seçimi
 • Yangın söndürme sistemlerinin denetim ve kontrolü
 • Yangın eğitim ve tatbikatlarının düzenlenmesi
 • Personelin yangın tedbirleri konusunda denetlenmesi
 • Yangına karşı alınması gereken önlemler konularında
 • İtfaiye iskan ve ruhsat onay raporu danışmanlıkları
Bakım
Yangın güvenlik sistemlerinin uzun yıllar verimli bir şekilde ve aksamadan çalışabilmesi için, periyodik bakım hizmeti vermekteyiz. Yangın güvenlik sistemlerinin gerçek işlevini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi için yapılması gereken işlemler vardır. Bu işlemlerin standartlara uygun olarak yetkili servislerce yapılması, ileride doğabilecek aksaklıkları da önleyecektir. Satın alınmış bir yangın güvenlik sistemine genel olarak yapılması gereken bakım - onarım işlemleri şunlardır;
 • Tamir
 • Dolum
 • Arızaların giderilmesi
 • İmalatında kullanılan elemanların değiştirilmesi
 • Tekrar dolum işlemlerinde, sistem içinde bulunan söndürme maddesi ve püskürtme gazı aynı kullanılmalıdır
 • Sistem içerisinde kalmış bulunan söndürme maddesi arttığı taktirde, tekrar dolumdan önce tamamen boşaltılmalıdır
 • Sulu ve köpüklü söndürücülerde, artıklar tekrar kullanılmamalıdır
 • Dolum ve bakım yapacak kişi ve kuruluşların ilgili Bakanlık'tan yetki belgesi almaları gerekir
 • Yetki belgesi olmayan kişi ve kuruluşlara satıştan sonraki servis hizmetlerini yapmaya izin verilmemelidir
Mühendislik/Proje
 • Yapılması öngörülen yangın güvenlik sistemlerinin seçimi
 • Yangın güvenlik sistemlerinin kullanımı
 • Yangına karşı genel önlemlerin tespit edilmesi
konularında uzman mühendis kadromuzla, uluslararası standartlarda hesap ve tasarım yazılımları desteğiyle, yangın yönetmeliğine uygun olarak projelendirmekteyiz.